‘Wat we extra mogen belichten is dat het recht primair een maatschappelijk functie heeft’