Steeds meer vrouwen in (rechts)wetenschap

Langzamerhand benadert ook wetenschappelijk Nederland een afspiegeling van de vrouw/manverhouding in de samenleving. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In het academische jaar 2020/2021 was 50,1 procent van de gepromoveerden vrouw; het jaar daarvoor nog 49,7. In absolute aantallen zijn dat 2612 vrouwen tegenover 2607 mannen. Het blijft dus wel nek-aan-nek....
mr online
11-05-2022 09:04