Senior beleidsmedewerker veterinair tuchtrecht bij het Ministerie van LNV te Den Haag