Persoonsgegevens van burger of consument zijn niet als eigendom te beschouwen