Gemeenteraad vormt eigen oordeel - ondanks anterieure overeenkomst