Column: Eigen bijdrage in het nieuwe stelsel rechtsbijstand

Advocaat en columnist Jaap Baar denkt terug aan de eigen bijdrage van een cliënt die hij nooit ontving. Door de stelselvernieuwing rechtsbijstand int de Raad voor Rechtsbijstand deze bedragen straks. ‘Bij uitstek een onderdeel van de vernieuwing dat rijp is voor invoering.’ Enige tijd geleden ontving ik een mail van een schuldhulpverlener met het verzoek een totaaloverzicht van de vorderingen, die ik eventueel op een bepaald iemand zou hebben, door te geven. De naam van de schuldenaar in kwestie, zei mij niets. Geen verhaalsmogelijkheden Lang leve de digitalisering, want na de naam ‘door ons systeem te hebben getrokken’ – zoals dat zo mooi heet -, kwam ik erachter dat ik de beste man nagenoeg vier jaar geleden heb bijgestaan in een overzichtelijk strafzaakje. Na wat verder speuren bleek mij dat de eigen bijdrage destijds niet was voldaan; die was na enke...
advocatie
08-06-2022 10:13