Rechtspraak wil bij alle rechtbanken schuldenfunctionarissen gaan inzetten

De Rechtspraak maakt zich al jaren zorgen over mensen met financiële problemen. Komen zij voor de rechter, dan wordt vonnis gewezen – maar dat is geen oplossing van het probleem en kan het probleem zelfs vergroten. Dat erkende de werkgroep schulden en rechtspraak al in het Visiedocument schuldenproblematiek en rechtspraak, dat in 2019 verscheen. In dat jaar waren er 1,4 miljoen huishoudens met risicovolle (840.000) of problematische schulden (540.000). Kleine schulden lopen door de ‘incassomachine’ (boetes, rente en incassokosten) al snel op tot grote schulden. In 2017 behandelden kantonrechters 353.000 schuldenzaken. In dat visiedocument werd al voorgesorteerd op de schuldenfunctionaris, die fungeert als tussenpersoon tussen de rechtspraak en de gemeentelijke schuldhulpverlening....
mr online
08-06-2022 07:00