TK Beantwoording gestelde vragen tijdens schriftelijk overleg over de formele JBZ Raad van 9 10 juni 2022