Letselschadejurist bij het Ministerie van Defensie te Utrecht