Plaatsvervangend Griffier en Raadsadviseur bij de Gemeente Barendrecht