Rechtspraak waarschuwt voor problemen uitwonende studenten door knellende wetgeving

In een onlangs verschenen wetgevingsadvies over de herinvoering basisbeurs (pdf, 225 KB) vraagt de Raad voor de rechtspraak aandacht voor een probleem dat in de huidige studiefinancieringspraktijk als knellend wordt ervaren.  Het gaat om zaken waarin ouders en studenten onder hetzelfde Basisregistratie personen (brp-)adres ingeschreven zijn, terwijl zij volstrekt gescheiden huishoudens voeren, met de daarmee gepaard gaande kosten. Een en ander leidt soms tot terugvorderingen die moeilijk uit te leggen zijn.De Raad zet in het wetgevingsadvies vraagtekens bij bepaalde terugvorderingen die in de huidige wetgeving voorkomen. Dit...
rechtspraak.nl
09-06-2022 01:00