Benoemingen bij Raad van State

Mevrouw mr. J. Schipper-Spanninga, de heer mr. H.J.M. Besselink, de heer mr. J.F. de Groot en de heer prof. mr. J.C.A. de Poorter worden staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hen voor benoeming voor te dragen.
binnenlandse zaken
10-06-2022 15:27