Hoogleraar staatsrecht: ‘zaakstoedeling in Nederland gebrekkig geregeld’

De Nijmeegse professor schreef er een bijdrage over in de nieuwste editie van het Nederland Juristenblad (NJB). Hoe wordt bepaald welke rechter welke zaak in behandeling neemt, is een onderwerp dat niet op dagelijkse belangstelling kan rekenen. Maar toch is dit in een rechtsstaat van het grootste belang, aldus Bovend’Eert. “De zaakstoedeling dient met het oog op de rechterlijke onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechter met bijzondere waarborgen omgeven te zijn.” Zo moet bijvoorbeeld uitgesloten zijn dat een andere staatsmacht op enige manier invloed kan uitoefenen op de persoon van de rechter in specifieke zaken....
mr online
13-06-2022 09:00