Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen per 1 januari 2023

Het wetsvoorstel Nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen is vandaag door de Eerste Kamer aanvaard. Belangrijkste doel van dit wetsvoorstel is het creëren van mogelijkheden om tijdig voor de vaststelling van de uitslag van een verkiezing eventuele (tel)fouten te constateren en op een transparante en controleerbare manier te corrigeren. De nieuwe wet treedt per 1 januari 2023 in werking en geldt daarmee bij de gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen in maart van dat jaar.
binnenlandse zaken
14-06-2022 14:10