Geen arbeid, geen loon: de (oude) loonrisicoregeling bij een doorstart na faillissement