Raad van State niet overtuigd van toegevoegde waarde terugzendrecht Eerste Kamer

DEN HAAG (PDC) - De Afdeling advisering van de Raad van State oordeelt dat het voorstel om de Grondwet te wijzigen zodat de Eerste Kamer een terugzendrecht krijgt bij wetsvoorstellen, aanpassingen vereist. De Raad van State adviseert om het voorstel te heroverwegen alvorens het in te dienen bij de Tweede Kamer. Dit advies is in 2021 uitgebracht en op 16 juni 2022 openbaar gemaakt.
parlement
16-06-2022 14:30