Toekenning vervroegde IVA-uitkering: uitzondering op het opzegverbod bij ziekte?