Volmacht kan niet (alsnog) worden gebruikt om woning aan ex-partner te leveren