Economische eigendom en de inbreng daarvan in een vennootschap