Hoge Raad: hof hanteert juiste maatstaf individueel bezwaar box 3

In cassatie kan niet worden onderzocht of de box 3-heffing in strijd is met artikel 1 EP EVRM. Ten tijde van de uitspraak door het hof gold voor deze rechtsvraag namelijk dat die was aangewezen voor massaal bezwaar. Een man had voor 2017 aangifte inkomstenbelasting gedaan naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 126.651. Het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen bedroeg € 8.841. Het box 3-vermogen van de man en zijn echtgenote bestond voor € 210.430 uit bank- en spaarrekeningen en voor € 268.000 uit een onroerende zaak. De man maakte tevergeefs bezwaar tegen de aanslag. Nadat hij ook bij de rechtbank tevergeefs beroep had ingesteld, ging de man in hoger beroep bij Hof Amsterdam. Oordeel hof Bij het hof was in geschil of de belastingheffing over het box 3-vermogen in 2017 op stelselniveau voor de man in strijd komt met artikel 1 EP EVRM (massaalbezwaarprocedure). Ook...
advocatie
20-06-2022 06:00