Personeelstekort bij rechtbank leidt tot sepot zaken

In verband met personeelstekort bij de rechtbank Gelderland heeft het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland besloten een aantal strafzaken niet meer voor de rechter te brengen. Het gaat om ongeveer 1500 politierechterzaken, die al meer dan anderhalf jaar wachten op behandeling. Een aantal van deze zaken zal worden afgedaan met een strafbeschikking, en een aantal zaken zal worden geseponeerd. Het gaat om ‘eenvoudige misdrijven’ zoals diefstallen, verkeerszaken en bezit van hennep. Slachtoffers die het niet eens zijn met de beslissing in hun zaak hebben de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het gerechtshof (artikel-12-procedure). Volgens de
advocatie
20-06-2022 08:00