Hoge Raad publiceert ‘oude’ arresten

De Hoge Raad heeft een aantal ‘oude’ arresten gepubliceerd, inclusief de bijbehorende conclusies van de advocaten-generaal bij de Hoge Raad indien voorhanden of indien genomen; In totaal zijn sinds december 2019 bijna 700 ‘oude’ arresten gepubliceerd op rechtspraak.nl. Het gaat om arresten van vóór het jaar 2000. Onder de 75 arresten die nu zijn gepubliceerd is het ‘Smeerkuilarrest’. Lijsten met gepubliceerde ‘oude’ arresten Op de website van de Hoge Raad zijn de lijsten met ‘oude’ arresten te vinden die inmiddels zijn gepubliceerd (onder ‘Mijlpaalarresten’). De lijsten zijn uitgebreid met de ECLI-nummers van de conclusies en zaaknummers. De groen gearceerde arresten in de overzichten zijn de nieuw gepubliceerde arresten. Bron:
advocatie
22-06-2022 06:00