Wordt de jongere nog wel vertegenwoordigd in de Senaat?