De exhibitieplicht en toetsing van een beroep op zelfrealisatie in het onteigeningsrecht