Wvggz: samenhang inhoud klacht en verzoek schadevergoeding; gevolgen voor termijn beroep en omvang rechterlijke beoordeling