155 miljoen extra naar Rechtspraak: ‘dat is hard nodig’

In het regeerakkoord was tweehonderd miljoen vrijgemaakt voor de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie tezamen. Meer dan driekwart van deze heeft eerstgenoemde dus naar zich toe weten trekken in de gesprekken met de minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind (D66). “Met deze aanzienlijke investering in de rechtsstaat voegt het kabinet daad bij woord”, zegt voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Henk Naves....
mr online
12-07-2022 10:49