Kopers en verkopers krijgen meer grip op het koopproces

Het kabinet wil dat kopers en verkopers meer grip krijgen op de aan- en verkoop van hun woning. Om het koopproces transparanter te maken werkt het kabinet aan een nieuwe wet ‘eerlijk koopproces’. Door transparantie in de koopketen juridisch vast te leggen, gaan voor alle partijen die betrokken zijn in het koopproces gelijke spelregels gelden. Zo moet er één standaard komen voor het gebruik van het biedlogboek en één onafhankelijk loket voor kopers en verkopers waar alle klachten behandeld worden. Dit sluit aan bij de stappen die partijen in de koopsector al zetten om het koopproces transparanter te maken.
binnenlandse zaken
12-07-2022 09:40