Nieuwe Uitdaging bij Baker McKenzie, Clairfort en HVG Law

Deze week Nieuwe Uitdagingen Bij Baker McKenzie, Clairfort en HVG Law. Bij het laatstgenoemde kantoor start een nieuwe partner, en zijn twee directors benoemd. Baker McKenzie en Clairfort benoemen eveneens twee nieuwe partners. Namen en rugnummers na de klik! HVG Law heeft per 1 juli Arie Dirk de With (foto boven) benoemd tot partner en Jan Hein Copijn en Dennis Apperloo tot director. De With is kandidaat-notaris en startte eind 2009 bij het kantoor. Hij is voornamelijk gespecialiseerd in het begeleiden en implementeren van grensoverschrijdende herstructureringen, fusies en overnames en corporate governance.
advocatie
13-07-2022 11:59