Herplaatsing werknemer: Betekent werkervaring meer dan een mbo-diploma-eis?

Een werkneemster kon ten gevolge van een reorganisatie niet worden herplaatst, omdat zij niet beschikte over een mbo-diploma, volgens haar werkgever een functievereiste. Werkgever ging er echter aan voorbij dat werkneemster al 42 jaar naar tevredenheid bij werkgever had gewerkt op mbo-niveau. Reden voor werkneemster om de kantonrechter te verzoeken haar arbeidsovereenkomst te herstellen. 14 juli 2022Topic: Ontslag<...
hrpraktijk
14-07-2022 12:11