Benoeming programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij BZK

Drs. M.H.T. (Marjolein) Jansen wordt programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2022. Marjolein Jansen wordt met name verantwoordelijk voor de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel dat hierbij hoort.
binnenlandse zaken
15-07-2022 16:00