Prominentere rol voor digitalisering bij nieuw beleid

Ministeries en uitvoeringsorganisaties moeten voortaan bij het maken van nieuwe wetten en regels nadrukkelijk stilstaan bij zaken als informatiebeveiliging en privacy. Daarnaast wordt de digitale weerbaarheid van het Rijk versterkt door prioriteit te geven aan cybersecurity en door de kennis op ICT-gebied te versterken. Dat zijn de komende jaren de speerpunten van de rijksbrede strategie op het gebied van informatievoorziening (I-strategie).
binnenlandse zaken
15-07-2022 16:00