Schending van hoor en wederhoor door gezamenlijk benaderde deskundige