Column: De wettelijke grens is niet de grootste bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting is een belangrijk recht, niet voor niets een grondrecht, dat niet in alleen in onze nationale grondwet (artikel 7) is opgenomen, maar ook in bijvoorbeeld het EVRM (artikel 10). Dat vrijheid van meningsuiting niet onbegrensd is, is inmiddels algemeen bekend. De zaak over de ‘minder Marokkanen’-uitspraak van Geert Wilders is daar een helder en duidelijk voorbeeld van. Later dit jaar gaat de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen viruswaanzinnige en sekteleider Willem Engel van start, omdat ook hij volgens het Openbaar Ministerie de grenzen van de uitingsvrijheid heeft overschreden. Ik mag hem overigens met die bewoordin...
advocatie
20-07-2022 11:15