Afspraak over geschillencommissie moet worden nagekomen