Surséance van betaling als het aantal schuldeisers zeer groot is: de ‘Brandaris-regeling’