Geen schijnontslag om optierechten buiten boedelverdeling echtscheiding te houden