Iedereen kan vandaag de politie vragen wat die aan gegevens bewaart