Rechtsbijstand aan gesanctioneerde Russische cliënten toegestaan

Nederlandse advocaten mogen rechtsbijstand bieden aan gesanctioneerde Russische cliënten, maar voor uitbetaling uit door sancties ‘bevroren’ middelen is ontheffing van het ministerie van Financiën nodig. Dat concludeert de Amsterdamse deken Evert Jan Henrichs op grond van twee concrete gevallen. Henrichs trekt zijn conclusies op basis van de stellingname van het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) in deze twee casussen. ‘Inmiddels kan ik melden dat mij twee gevallen bekend zijn waarin (uit naam van BHOS) is aangegeven dat in die concrete gevallen de rechtsbijstand aan een gesanctioneerde partij niet onder de EU-sanctieverordeningen valt,’ schrijft de deken op de website van de Amsterdamse Orde. Eind m...
advocatie
26-07-2022 12:00