Waarschuwing voor dubbelrol twee advocaat-onderzoekers

Er bestaat al langer kritiek op de rol van advocaten als onderzoeker: zijn zij als partijdige belangenbehartigers voor hun cliënten wel in staat om objectief feitenonderzoek te doen naar misstanden? Bij de Raden van Discipline zijn momenteel verschillende tuchtklachten aanhangig die te maken hebben met mogelijke misdragingen van advocaat-onderzoekers. Zo kreeg advocaat Aldo Verbruggen onlangs een voorwaardelijke schorsing van vier maanden opgelegd door de Amsterdamse Raad van Discipline voor zijn rol als advocaat-onderzoeker in het conflict tussen ondernemer Sanderink en diens ex-vriendin....
mr online
26-07-2022 15:32