Het niet gebruiken van een omgevings-/milieuvergunning