Advocaten lapten tuchtregels aan de laars door stelselmatig aannemen van contanten

Dat blijkt uit het onderzoek dat de unit Financieel Toezicht Advocatuur (FTA) verrichte in opdracht van de lokale dekens (die recent de krachten bundelden in het kader van hun toezichtsfunctie). Het thema-onderzoek naar het aannemen van contante betalingen – waarvan slechts de hoofdbevindingen zijn gepubliceerd – werd van 2018 tot 2020 verricht onder 45 strafrechtkantoren, verdeeld over alle arrondissementen. Aan het eind van deze periode daalde het aantal contante betalingen, doordat de discussie over het onderwerp met de aankondiging van het onderzoek was aangezwengeld....
mr online
01-08-2022 13:21