Juridisch gevecht tussen advocaten: stage of arbeidsovereenkomst?

Een klein jaartje verrichtte de appellant, die in het verleden eerder advocaat was geweest, werkzaamheden voor Cogens Advocaten te Heerlen. Over de aard van hun rechtsverhouding was de schriftelijke overeenkomst d.d. 16 februari vrij helder: “stage-overeenkomst”, luidde het opschrift. Niettemin werd van Cogens €186.300,00 gevorderd aan achterstallig salaris, vakantietoeslagen en emolumenten, met daarbovenop nog eens € 8.288,50 aan gefactureerde bedragen....
mr online
01-08-2022 11:22