Coördinerend Jurist bij de Ministeries van EZK en LNV te Den Haag