Jurist bij de Ministeries van LNV en EZK te Den Haag