Toelichting op berichtgeving onderzoek universiteit Groningen naar uithuisplaatsingen toeslagenaffaire

In het Algemeen Dagblad stond woensdagochtend een nieuwsbericht over het onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) doet naar uithuisplaatsingen bij gezinnen die zijn gedupeerd door de toeslagenaffaire. Ook ander media namen dit bericht over. In de berichten wordt de suggestie gewekt dat de Rechtspraak dit onderzoek tegenhoudt. Dat is niet het geval.GesprekkenToen de Rechtspraak vernam dat de RUG onderzoek wilde doen, zijn verkennende gesprekken met de universiteit gevoerd om te kijken of samen kon worden opgetrokken. Hieraan is geen vervolg gegeven omdat de Rechtspraak op enig moment heeft besloten zelf onderzoek te doen naar deze uithuisplaatsingen. Bij het maken van die keuze is van invloed geweest dat het in veel gevallen om nog lopende rechtszaken gaat, waarbij bijvoorbeeld de betrokken rechter de uithuisplaatsing jaarlijks&#160...
rechtspraak.nl
31-08-2022 01:00