Gratis online cursus: ‘Samenwoners uit elkaar’

De jaarlijkse scheidingskans van ongehuwde samenwoners is sterker gestegen dan die van getrouwde stellen. Hoewel het samenwonen juridische gevolgen heeft, voorziet de bestaande wetgeving niet in specifieke regels voor samenwoners zoals die er wel zijn voor gehuwden. Tijdens deze cursus over de beëindiging van een relatie tussen ongehuwde samenwoners, bespreekt mr. dr. B. Breederveld alle relevante vermogensrechtelijke aspecten op het gebied van samenwoners die uit elkaar gaan. Hij gaat daarbij nader in op het algemene vermogensrecht dat van toepassing is op de rechtsverhouding tussen de samenlevers, de eigen woning, de schulden en de verdeling van de gemeenschappelijke goederen. Aan de orde komen zowel de samenlevers met als zonder samenlevingscontract. Na het volgen van deze cursus bent u weer helemaal up-to-date en slagvaardig om uw ongehuwd samenwonende cliënten optimaal bij te staan bij eventuele geschille...
advocatie
01-09-2022 09:17