Benoeming inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid bij JenV

Drs. E.E. (Esther) de Kleuver wordt inspecteur-generaal Inspectie Justitie en Veiligheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2023. Zij volgt Henk Korvinus op die per 1 januari 2023 met pensioen gaat.
binnenlandse zaken
02-09-2022 15:00