Gerechtshoven bekostigen nieuwe leerstoel Appelrechtspraak

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals digitalisering en de roep om meer aandacht voor de ‘menselijke maat’ hebben invloed op rechtspraak in alle instanties. Het appelrecht wordt daarnaast beïnvloed door veranderingen in de procedure in eerste aanleg en in cassatie. Wat betekent bijvoorbeeld de centrale rol die de mondelinge behandeling in de civiele procedure heeft gekregen voor de appelprocedure? Heeft de veranderende positie van de Hoge Raad, die zich meer concentreert op rechtsvorming, gevolgen voor de appelrechtspraak? Hebben de hoven een algemene taak op het gebied van kwaliteitscontrole of -verbetering en zo ja, vervullen zij die taak voldoende?...
mr online
02-09-2022 09:00