Juridisch Beleidsmedewerker Gaswinning bij het Ministerie van EZK te Den Haag