Gerechtsauditeur bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag